Learn what our customers think about Fieldly.

We at Fieldly want construction and installation companies to do well and prosper. But more than anything else we don’t think it is clever to spend a lot of time on tasks that can be done in smarter ways.

Byggmästarn i Skåne - A case Studie

Carin Stoeckmann, VD
”Då var det enbart tidrapportering och endast för hantverkare på byggservice. Idag rapporterar alla medarbetare i företaget tid via Fieldly, och använder programmet/appen till väldigt mycket mer”
Read more

ÄNGELHOLMSMURAREN

Sara Hedberg, Office manager
"The best thing about Fieldly is that it is an easy way for employees to communicate their daily work with me in the office!"
Read more

SPOLTEC SÖDRA

Ingemar Jeppsson, CEO
"We saw that Fieldly was an uncomplicated system and contained the features we considered most relevant to our business."
Read more

Ramirent Norway - A case studie

Bjørn Espen, Project manager
"The best thing about Fieldly is that I have 100% control over all orders and that I do not have to wait for all the papers that would otherwise be submitted by our installers".
Read more

BYGGMÄSTAR'N I SKÅNE

Emma Ljungberg, Arbetsledare
"Det bästa är att ha allt samlat på ett ställe. Och det är mycket enklare att sprida information till alla som behöver den."
Read more

Ramirent Sweden - Från Trelleborg till Kiruna | Fieldly

John Jernberg, Kundcenterchef
"Innan Fieldly valdes ut som projekthanteringspartner gjordes en regelrätt upphandling där vi utmanade såväl stora som små leverantörer. Tre andra leverantörer övervägdes men Fieldlys förmåga att anpassa, utveckla och expandera verktyget avgjorde."
Read more
Get started
ProductPricingSolutionsAboutResourcesSupport
Fieldly AB © 2023. All Rights Reserved